top of page

SPIS DET HELE

9 ud af 10 københavnere synes, det er vigtigt at undgå madspild. Alligevel smider vi hvert år mere end 25.000 ton mad i skraldespanden. Det svarer til 1/5 del af vores mad! For at ændre folks syn på madspild har københavn kommune i samarbejde med andre aktører lavet kampagnen "SPIS DET HELE".

Kreative : Anna Katrine Winblad Nielsen & Lea Flodsgaard

 

bottom of page